en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
طراحی اطاق کودک
2693

طراحی اتاق کودک

براطفال بایدبچشم کم نگریست چون اطفال حق دارد وحق شان بایدداده شود.حق شان تربیت سالم وتعلم کردن سرآن که حق شان است

همین کودکان سباسرنوشت جامعه رابدست میگیرد.کودکان کی والدین مسلمان دارددرجامعه باید به گونه یک چراغ باشد.وماهم ا ینجااطاق اطفال که درحال حاضریکی ازحقوق شان شمرده میشودبرشما توضیح میدهم.که اصلا یک اطاق نه بلکی یک جای تربیت خانوادگی وتفریح سالم باشد

کودک

موقعیت دهی اطاق اطفال

در قسمت موقعیت دهی اطاق اطفال باید متذکر شویم که بهترین و مناسب ترین موقعیت به طرف جنوب میباشد

در قسمت موقعیت دهی اطاق اطفال باید متذکر شویم که بهترین و مناسب ترین موقعیت به طرف جنوب میباشد

و درصورت لزوم به طرف 

جنوب – شرق و یا شرق موقعیت دهی شود

 اگردرزون آرام باشدبهترخواهدبود

نحوه طراحی دکوراسیون اتاق کودک پسر + تصاویر

برای طراحی دکوراسیون اتاق کودک برای پسر بچه ها باید انرژی و روحیات آن ها را در نظر گرفت تا اتاقی مورد علاقه و متناسب با شور و هیجان آنها طراحی شود

استفاده از آویزهای متفاوت که روح آرامش در اتاق را نیز حفظ کند می تواند برای کودکان نشاط آور باشد

اگر دارای چند کودک هستید که از یک اتاق خواب و تخت های چند طبقه استفاده می کنید طراحی تخت هایی با سبک مدرن و ایمن تر برای کودکان ایده ای بسیار جالبی است

در قسمت دیزاین داخلی اطاق کودک باید متذکر شد که تخت خواب کودکان باید در کنار پنجره و در داخل اطاق کودک از انواع رنگهای روشن و تصاویر زیبا و کودکانه استفاده شود زیرا این کار باعث راحتی و ارامی  خاطر کودکان میگردد 

باید متذکر شد بهتر این است تا در موقعیت دهی اطاق اطفال دخترانه بهتر ان است تا تخت خواب در قسمت روبروی میز ارایش ویا تحریر قرار بگیرد  و میزتحریر هم پشت به طرف پنجره باشد یعنی در وقت نشستن طفل روبروی پنجره قرار بگیرد